กระดานสนทนา

หลักฐานเงินกู้ฉุกเฉิน

1523 views | 4/10/2562 11:04:34 โดย than2345 [IP Addrss: 223.24.171.x ]
จะกู้ฉุกเฉินต้องแนบหลักฐานอะไรไหม๊ค่ะ นอกจากใบคำขอเงินกู้

ความคิดเห็นที่ 1 โดย Admin [IP Addrss: 183.88.22.x]
เมื่อ 7/10/2562 10:41:40

กู้ฉุกเฉินต้องแนบหลักฐานประกอบ ดังนี้ 1. สลิปเงินเดือนล่าสุดพร้อมรับรองโดยการเงินอำเภอ หรือ การเงินโรงพยาบาลต้นสังกัด 2. หน้าสมุดบัญขีธนาคารหรือสหกรณ์ฯ (กรณีต้องการโอนเงินเข้าบัญชี)
ตอบกระทู้