เลขที่บัญชีธนาคาร

เลขที่บัญชีธนาคารของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด

ธนาคาร สาขา เลขบัญชี

ธนาคารกรุงไทย

สาขาเชียงราย

สาขาห้าแยกพ่อขุน

สาขาเซนทรัลเชียงราย

504-1-10880-3

539-1-56806-4

980-8-01033-4

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาซุปเปอร์ไฮเวย์ 369-2-12234-7

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาเชียงราย 262-5-04981-8

ธนาคารทหารไทย

สาขาพหลโยธิน 462-2-31624-0

ธนาคาร Land&House

สาขาเชียงราย 006-0-00252-0

ธนาคารเพื่อการเกษตร (ธกส.)

สาขาเชียงราย 01-001-8-09513-5