เลขที่บัญชีธนาคาร

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงไทย

สาขาเชียงราย

สาขาเซ็นทรัลเชียงราย

504-1-10880-3

980-8-01033-4

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาซุปเปอร์ไฮเวย์ 369-2-12234-7

ธนาคารธนชาต

สาขาเชียงราย 510-6-01117-9

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ (ธกส.)

สาขาเชียงราย 01-001-8-09513-5

ธนาคารทหารไทย

สาขาพหลโยธิน 462-2-31624-0

ธนาคารกรุงเทพฯ

สาขาเชียงราย 262-5-04981-8

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ฯ

สาขาเชียงราย 006-2-00252-0