วันประชุมเพื่อพิจารณาเงินกู้

วันที่
22/11/2560 13.00 - 16.00 น.
รายละเอียด

คณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ฯ ประชุมเพื่อพิจารณาเงินกู้ ที่สมาชิกส่งใบคำขอกู้เงิน