บริษัท AIA มาให้บริการ ณ สหกรณ์ฯ

วันที่
27/11/2560 10.00 - 16.00 น.
รายละเอียด

บริษัท AIA มาให้บริการแก่สมาชิก ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ

เพื่อทำประกันชีวิตแก่สมาชิกที่จะทำการกู้เงินรอบวันที่ 7 ธันวาคม 2560