บริษัท AIA มาให้บริการ ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ

วันที่
12/01/2561 10.00 - 16.00 น.
รายละเอียด

บริษัท AIA มาให้บริการแก่สมาชิก ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ

เพื่อทำประกันชีวิตแก่สมาชิกที่จะทำการกู้เงินรอบวันที่ 24 มกราคม 2561