บริษัท AIA มาให้บริการ ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ

วันที่
8/02/2561 10.00 - 16.00 น.
รายละเอียด

บริษัท AIA มาให้บริการแก่สมาชิก ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ

เพื่อทำประกันชีวิตแก่สมาชิกที่จะทำการกู้เงินรอบวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561