บริษัท AIA มาให้บริการ ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ

วันที่
14/03/2561 11.00 - 16.00 น.
รายละเอียด

บริษัท AIA มาให้บริการแก่สมาชิก ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ

เพื่อทำประกันชีวิตแก่สมาชิกที่จะทำการกู้เงินรอบวันที่ 22 มีนาคม 2561