สหกรณ์ออมทรัพย์สาธาณสุขเชียงราย จำกัด ประชุมเพื่อทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมกิจชัยยิ่งเสรี เมื่อวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2562 โดยมี ดร.ธานี ก่อบุญเป็นวิทยากร ( เมื่อ 25/11/2562 | 620 )