งานมุทิตาจิต สมาชิกเกษียณอายุ วันที่ 11 กันยายน 2560 ( เมื่อ 24/10/2560 | 95 )