การนับคะแนนเลือกตั้ง ประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการ วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ( เมื่อ 25/10/2560 | 75 )