ข่าวกองทุนสวัสดิการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ฯ (กสธท)

หัวข้อข่าว ผู้ประกาศ วันที่
แจ้งชำระเงินเบี้ยประกันต่ออายุ กสธท. สำหรับสมาชิกรายเก่าประจำปี 2562 Admin 2018-11-14
เงื่อนไขระยะเวลาการคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี สมาชิก กสธท. Admin 2018-11-14
รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ในวาระพิเศษ รับอายุเกิน 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี Admin 2018-11-14
ใบรับรองแพทย์เพื่อสมัครสมาชิก กสธท (เริ่มใช้วันที่ 1 ธันวาคม 2560) Admin 2017-12-26
ใบสมัครสมาชิก กสธท (เริ่มใช้วันที่ 1 ธันวาคม 2560) Admin 2017-12-26
ใบลาออก กสธท Admin 2017-12-26
เปิดรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 65 ปี ประจำปี 2561 Admin 2017-12-26
กองทุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ กสธท. รับสมัครสมาชิก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 Admin 2019-02-04
ใบสมัครสมาชิก กสธท Admin 2017-11-01