ข่าวกองทุนสวัสดิการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ฯ (กสธท)

หัวข้อข่าว ผู้ประกาศ วันที่
หนังสือยืนยันการต่ออายุสมาชิกโดยยินยอมให้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด Admin 2022-11-29
รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก (กสธท.) ล้านที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 Admin 2022-07-12
รับสมัครสมาชิกประเภทสมทบ คู่สมรสและบุตร Admin 2022-02-22
กองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท รับสมัครสมาชิก ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 Admin 2022-07-12
รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก (กสธท.) วาระพิเศษ ล้านที่ 2 ประจำปี 2565 รับอายุไม่เกิน 59 ปี แต่ไม่เกิน 64 ปีบริบูรณ์ Admin 2022-07-12
แจ้งชำระเงินเบี้ยประกันต่ออายุ กสธท. สำหรับสมาชิกรายเก่าประจำปี 2562 Admin 2019-07-01
เงื่อนไขระยะเวลาการคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี สมาชิก กสธท. Admin 2019-06-10
ใบลาออก กสธท Admin 2017-12-26
ใบสมัครสมาชิก กสธท เริ่ม 1 เมษายน 2564 Admin 2022-02-22