ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าว วันที่
อนุมัติจ่ายสวัสดิการสมาชิก (สก.1,สก.2,สก.3,สก.5,สก.7,สก.11,สก.13) ประจำเดือน กันยายน 2563 2020-10-15
อนุมัติจ่ายสวัสดิการผู้สูงอายุ (สก.6) ประจำเดือน กันยายน 2563 2020-10-15
อนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อสวัสดิการสงเคราะห์ศพ บิดา,มาดาร,คู่สมรส และบุตรที่อายุไม่เกิน 20 ปี (สก.9) ประจำเดือน กันยายน 2563 2020-10-15
อนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อสวัสดิการสงเคราะห์ศพ บิดา,มาดาร,คู่สมรส และบุตรที่อายุไม่เกิน 20 ปี (สก.9) ประจำเดือน สิงหาคม 2563 2020-09-23
อนุมัติจ่ายสวัสดิการเพื่อสวัสดิการสงเคราะห์ศพ บิดา,มาดาร,คู่สมรส และบุตรที่อายุไม่เกิน 20 ปี (สก.9) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 2020-09-15
อนุมัติจ่ายสวัสดิการเพื่อสวัสดิการสงเคราะห์ศพ บิดา,มาดาร,คู่สมรส และบุตรที่อายุไม่เกิน 20 ปี (สก.9) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 2020-09-15
อนุมัติจ่ายสวัสดิการผู้สูงอายุ (สก.6) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 2020-09-15
อนุมัติจ่ายสวัสดิการผู้สูงอายุ (สก.6) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 2020-06-18
อนุมัติจ่ายสวัสดิการเพื่อสวัสดิการสงเคราะห์ศพ บิดา,มาดาร,คู่สมรส และบุตรที่อายุไม่เกิน 20 ปี (สก.9) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 2020-06-19
อนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อสวัสดอการสงเคราะห์ศพ บิดา,มารดา,คู่สมรส และบุตรที่อายุไม่เกิน 20 ปี (สก.9) ประจำเดือน เมษายน 2563 2020-05-22
อนุมัติจ่ายสวัสดิการผู้สูงอายุ (สก.6) ประจำเดือน เมษายน 2563 2020-05-22
อนุมัติจ่ายสวัสดิการ เพื่อ สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ฯ (สก1. - สก.13) เดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563 2020-05-22
อนุมัติจ่ายสวัสดิการเพื่อสวัสดิการสงเคราะห์ศพ บิดา,มาดาร,คู่สมรส และบุตรที่อายุไม่เกิน 20 ปี (สก.9) ประจำเดือน มีนาคม 2563 2020-04-22
อนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการกรณีผู้สูงอายุ (สก.6) ประจำเดือน มีนาคม 2563 2020-04-22
อนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อสวัสดอการสงเคราะห์ศพ บิดา,มารดา,คู่สมรส และบุตรที่อายุไม่เกิน 20 ปี (สก.9) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2020-03-16
อนุมัติการจ่ายเงินสวัสดิการกรณีผู้สูงอายุ (สก.6) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2020-03-16
อนุมัติจ่ายสวัสดิการกองทุนรวมใจช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข (สก.10) ประจำเดือน มกราคม 2563 2020-02-03
อนุมัติจ่ายสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกถึงแก่กรรม (สก.8) ประจำเดือน มกราคม 2563 2020-02-03
อนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ บิดา,มารดา,คู่สมรส และบุตรที่อายุไม่เกิน 20 ปี (สก.9) ประจำเดือน มกราคม 2563 2020-02-03
อนุมัติการจ่ายเงินสวัสดิการกรณีผู้สูงอายุ (สก.6) ประจำเดือน มกราคม 2563 2020-02-03