ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าว วันที่
อนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อสวัสดอการสงเคราะห์ศพ บิดา,มารดา,คู่สมรส และบุตรที่อายุไม่เกิน 20 ปี (สก.9) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2020-02-17
อนุมัติการจ่ายเงินสวัสดิการกรณีผู้สูงอายุ (สก.6) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2020-02-17
อนุมัติจ่ายสวัสดิการกองทุนรวมใจช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข (สก.10) ประจำเดือน มกราคม 2563 2020-02-03
อนุมัติจ่ายสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกถึงแก่กรรม (สก.8) ประจำเดือน มกราคม 2563 2020-02-03
อนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ บิดา,มารดา,คู่สมรส และบุตรที่อายุไม่เกิน 20 ปี (สก.9) ประจำเดือน มกราคม 2563 2020-02-03
อนุมัติการจ่ายเงินสวัสดิการกรณีผู้สูงอายุ (สก.6) ประจำเดือน มกราคม 2563 2020-02-03