ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

ประชาสัมพันธ์ ประชุมใหญ่ประจำปี 2560


สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย - พะเยา

เรื่อง ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

******************

                                        สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย - พะเยา ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 นั้น เนื่องจากองค์ประชุมตามข้อบังคับ หมวดที่ 7 การประชุมใหญ่ ข้อ 41 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่มีสามาชิกมาประชุม น้อยกว่า 100 คน จึงต้องจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด

şişli escort ümraniye escort mecidiyeköy escort istanbul escort taksim escort beşiktaş escort beylikdüzü escort bursa escort sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop