การประชุมคณะกรรมการเงินกู้ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ( เมื่อ 10/07/2563 | 512 )