การประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ( เมื่อ 22/12/2564 | 546 )