ผู้ตรวจสอบกิจการ

1039/74 ถนนร่วมจิตถวาย
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

 

   
  นายศุภเรต  วงษ์พุฒ  
 
นางนวรา  วิริยาวุฒิ   นางทิพวรรณ  วงศ์ใหญ่