ประกาศ สส.ชสอ (Update) !!!

1039/74 ถนนร่วมจิตถวาย
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

สส.ชสอ (Update) !!!!

เขียนโดย Super User
หมวด:

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 10/2560

ประจำเดือน สิงหาคม 2560   

 

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง รับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี (นับปี พ.ศ.)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 28 กรกฎาคม 2560