วารสารสหกรณ์ฯ/สรุปการประชุม

การประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
การประชุมคณะกรรมการเงินกู้ สหกรณ์ฯ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ วันที่ 28 มกราคม 2563
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ วันที่ 25 ธันวาคม 2562
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วันที่ 9 ธันวาคม 2562