วารสารสหกรณ์ฯ/สรุปการประชุม

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สหกรณ์ฯ วันที่ 10 ตุลาคม 2562
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ฯ วันที่ 22 กันยายน 2562
การประชุมคณะกรรมการเงินกู้ สหกรณ์ฯ วันที่ 19 กันยายน 2562
การประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ วันที่ 15 กันยายน 2562
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สหกรณ์ฯ วันที่ 9 กันยายน 2562
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ฯ วันที่ 28 สิงหาคม 2562