วารสารสหกรณ์ฯ/สรุปการประชุม

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สหกรณ์ฯ วันที่ 7 สิงหาคม 2562
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ฯ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
การประชุมคณะกรรมการเงินกู้ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ วันที่ 25 มิถุนายน 2562
การประชุมคณะกรรมการเงินกู้ วันที่ 19 มิถุนายน 2562
การประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ วันที่ 18 มิถุนายน 2562