กระดานสนทนา

หัวข้อ/อ่าน/ตอบ โดย อ่าน ตอบล่าสุด Update
ลืมรหัสผ่าน 3719
10
2019-11-21 08:21:57
ลืมรหัสผ่าน ลืมรหัสผ่านค่ะ
2
2019-11-21 08:20:19
ต้องการเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ ต้องทำอย่างไรค่ะ. (ข้อมูลเดิมผู้รับผลประโยชน์เสียชีวิตแล้ว 1. คน ) ศรีออน
37
Admin 2019-11-19 11:55:01
อยากเข้ามาดูหุ้น เงินกู้ และใบเสร็จรับเงิน ดูที่ไหนคะ จำรัส ศิริบุตร
51
Admin 2019-11-18 14:57:21
กู้หุ้นตัวเอง 9841
26
Admin 2019-11-13 10:48:20
ลืมรหัสผ่าน อนันต์ ชัยปัน
40
Admin 2019-11-13 10:37:06
ต้องการเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ ต้องทำอย่างไรคะ รุ่งนภา
31
Admin 2019-11-13 10:31:43
เปลี่ยนคนค้ำประกันเงินกู้ 4164
35
Admin 2019-11-13 10:13:59
ลืมรหัสผ่าน นพดล จำรัส เลขที่สมาชิก 5708
17
2019-11-10 21:53:29
ลืมรหัสผ่านบริการสมาชิกค่ะ มินตรา แก้วหล้า
34
2019-11-05 09:37:29
ลืมรหัสผ่านสมาชิก ธงชัย
115
2019-11-05 09:35:45
ขอรหัสสมาชิกเข้าระบบบริการคะ ภิรมณ คำนาค
26
2019-10-17 12:00:46
การกู้โดยใช้หุ้นค้ำประกัน กฤชคุณ
44
2019-10-16 20:48:13
หลักฐานเงินกู้ฉุกเฉิน than2345
110
Admin 2019-10-07 10:41:40
ส่งหลักฐานการโอนเงิน หลักฐานการโอนเงินจะส่งให้สหกรณืได้ทางช่องไหนได้บ้างคะ
35
Admin 2019-10-07 10:39:58
ลืมรหัสผ่านสมาชิกค่ะ นางนันท์นลิน อินต๊ะสงค์
221
2019-09-20 14:32:14
สมัครเข้าระบบบริการสมาชิกไม่ได้ นงนุช คำนนท์
28
2019-09-19 09:50:19
หนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ นางศรีธร
128
Admin 2019-09-09 13:13:19
การสมัครเข้า สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข คมน์กิจ
166
Admin 2019-09-03 13:25:09
ลืมรหัสผ่านคะ ขอใหม่ด้วยนะคะ กรรณิการ์ อินต๊ะขัน
110
Admin 2019-08-28 09:29:21
กู้ฉุกเฉิน JJK
114
Admin 2019-08-19 14:29:05
ลืมรหัสผ่านสมาชิกค่ะ วิลาวัลย์
108
เบอร์ติดต่อ 0963945562 ค่ะ 2019-08-07 15:36:36
การค้ำประกันเงินกู้ สมาชิกสหกรณ์
677
2019-08-06 14:33:04
ลืมรหัสผ่านเข้าระบบสมาชิก บัวนำ
61
Admin 2019-08-05 12:06:48
การหักหุ้นไม่เพิ่มตามเงินเดือนค่ะ สมาชิก2946
69
2019-08-02 10:30:11
ข้อมูลไม่ UPdate เงินเดือนออกแล้ว บัญชีเงินกู้ไม่มีการเคลื่อนไหว ตรวจสอบยังเป็นข้อมูลเดิมอยู่ ช่วย Update ด้วยคะ
154
Admin 2019-07-30 10:44:27
กู้สามัญ กู้ smart cash แล้วสามารถกู้หุ้นตัวเองได้อีกมั้ย supatra
89
2019-07-29 15:42:43
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ 4324
50
2019-07-24 11:47:34
ลืมรหัสผ่านสมาชิกค่ะ พัชรี
428
2019-07-18 17:41:22
ลืมรหัสผ่านสมาชิกทำไงครับ 007
732
2019-07-18 17:37:29
สมาชิกสมทบ ฉวีวัชร
116
2019-07-18 14:44:12
กู้เงินฉุกเฉิน ชฎาภรณ์
963
Admin 2019-07-09 11:46:13
เป็นสมาชิกสมทบ สามารถขอยื่นกู้เงินฉุกเฉิน 1073
152
2019-06-26 10:12:05
เปลี่ยนเบอร์โทรใหม่ค่ะ สมาชิก 2946
162
Admin 2019-06-25 08:24:02
รหัสผ่าน jjk
51
2019-06-24 14:46:06
ต้องการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ในการแจ้งข่าว กฤษณา พุทธวงค์
172
Admin 2019-06-24 08:34:58
ลืมรหัสเข้าดูข้อมูล(สลิปประจำเดือน) อัชรา เพียรพิเศษ
585
2019-06-14 12:56:18
สมัครสมาชิกแล้ว แต่ล็อคอินเข้าระบบไม่ได้ แจ้งว่ารหัสผ่านไม่ถูกต้องค่ะ แก้ไขให้ด้วยค่ะ นางปวริศา ฮวดเกิด
103
2019-06-13 21:05:11
ระบบบริการสมาชิกล้มบ่อยมาก แก้ไขด้วยคะ ชญานิน
351
2019-06-10 10:20:13
ระบบบริการสมาชิกเมื่อไหร่จะใช้ได้ ณัฐพร
102
2019-06-09 20:14:59
ลืมรหัสผ่านต้องทำอย่างไรคะ แสงดาว
378
2019-06-05 17:55:05
ทำไมถึงเข้าระบบบริการสมาชิกไม่ได้ Nontapat
395
Admin 2019-06-03 09:50:30
การยื่นขอสวัสดิการการมีบุตร Chayawat
651
Admin 2019-05-28 14:46:47
ที่อยู่ไม่ UPDATE นางศรีออน ศรีบุรี เลขสมาชิก 3545
481
Admin 2019-05-23 10:35:26
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ไม่ update นางศรีออน ศรีบุรี เลขที่สมาชิก 3545
133
2019-05-23 10:19:36
ลืมรหัสผ่าน กาญจนา
355
Admin 2019-05-21 09:22:30
ลืมรหัสเข้า ปราณี ขาวแดง
284
2019-05-18 13:30:51
เข้าสมัครระบบบริการสมาชิกไม่ได้ค่ะ วันเพ็ญ 4885
740
Admin 2019-05-14 08:54:18
ระเบียบการลด/งดส่งหุ้นรายเดือนของสมาชิก ปรับเปลี่ยนหรือไม่-อย่างไร นก
1227
Admin 2019-04-29 14:52:45
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ผู้ที่ส่งหุ้น เกิน 10 เปอร์เซ็น สหกรณ์จะปรับอย่างไร ผ่านโผน อุ่นหน้อย
200
Admin 2019-04-29 14:50:47
หลังวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 จะสามารถโอนเงินซื้อหุ้นเพิ่มได้อีกหรือไม่ จากประกาศเรื่องการถือหุ้น
347
Admin 2019-04-23 13:16:55
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษดอกเบี้ย 3.5 บาท / ปี สุวิมล
1855
Admin 2019-04-23 13:14:08
ลืมรหัสผ่านค่ะทำยังไงดีคะ วิชญาพร ดวงนิตย์
455
2019-04-23 10:31:01
ทำไมตรวจเช็คข้อมูลสมาชิกสสทธ ไม่ได้คะ 0689
215
Admin 2019-04-22 08:41:41
ตารางออกหน่วยบริการพะเยาวันไหนครับ เจม
1649
Admin 2019-04-05 08:52:51
งวดเงินกู้ สุริยา
1325
Admin 2019-03-22 14:30:49
ใบเสร็จเงินทำประกันชีวิต AIA นส.มติมนต์ กาวิละ
935
admin 2019-03-14 09:28:50
แผ่นดินไหวบ้านร้าวสหกรสามารถช่วยเหลืออะไรบ้างอย่างไร เจม
1110
Admin 2019-03-04 15:43:29
สสทธ.จะไม่อนุมัติในกรณีไหนบ้างคะ ชีวา
515
2019-02-28 08:50:35
ซื้อหุ้นเพิ่มให้หักจากบัญชีเงินฝากได้หรือไม่ เจษฎา ใจพรหม
899
Admin 2019-02-25 08:54:54
ต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ สำหรับจัดส่งเอกสาร จากทางสหกรณ์ ทำอย่างไรคะ หน่อย
429
2019-02-20 11:15:25
เงินเหลือเท่าไหร่ ยื่นกู้ ฐิตารีย์ จีระจริยาสกุล
1393
2019-02-11 13:06:25
เข้าสมัครสมาชิกไม่ได้ ยุทธการณ์ นันไชย
241
2019-01-30 09:00:50
login เข้าไม่ได้ค่ะ ศิริพร อริเดช
172
2019-01-23 12:09:16
login เข้าไม่ได้ค่ะ สิรินทร์พร รหัส 4460
122
2019-01-22 10:22:24
ปันผลออกวันไหนทำไมไม่กำหนด รพ
956
2019-01-19 08:13:41
ลืมรหัสผ่านค่ะ นางอำนวย เสนวรรณะ
137
2019-01-18 13:28:43
สอบถามเลขที่สมาชิก พุธิตา มาปะโท
141
2019-01-18 10:18:00
ลืมรหัสผ่าน กิตติพงษ์ ดีสม 9771
212
2019-01-17 15:01:04
ลืมรหัสผ่าน ขอแจ้งรีเซทใหม่ทางอีเมล์ได้หรือไม่ ไม่สะดวกไปติดต่อสหกรณ์เองค่ะ ปทุม
1221
2019-01-15 22:14:20
สมัครใช้งานทางอินเตอร์เน็ต แล้วเข้าไม่ได้ ปริศนา ทนนท์
517
Admin 2019-01-15 08:40:32
กำหนดจ่ายเงินปันผล ปีนี้ เมื่อไหร่คะ Chamaiporn
951
Admin 2018-12-28 14:35:18
ยื่นกู้ฉุกเฉินวันสุดท้ายเมื่อไหร่คับ กรกนก
383
Admin 2018-12-26 10:21:06
ระบบบริการสมาชิก บุษบารัตน์
771
2018-12-25 19:52:27
สอบถามการค้ำประกันเงินกู้ 8635
1313
Admin 2018-12-17 10:14:31
เข้าดูข้อมูลไม่ได้ จิรภัสสร
219
2018-12-12 11:14:08
เงินกู้สมาชิก สสธท ปัทมา
408
Admin 2018-12-11 12:53:25
สอบถามค้ำประกันเงินกู้ สุ
274
Admin 2018-12-11 12:31:19
ทำไม สมาชิก กสธท.ต้องเงินไปจ่ายล่วงหน้า ทั้งที่ตอนสมัครให้เลือกว่าหักจากเงินปันผลได้คะ ธนิดา ยืนยัง
490
Admin 2018-12-11 10:46:52
งดส่งค่าหุ้น พรสวรรค์ วัฒนกรกุล
297
Admin 2018-12-11 08:51:13
สอบถามลืมรหัสผ่าน อนันต์ ชัยปัน เลฃสมาชิก 7628
160
Admin 2018-12-03 15:04:56
เข้าระบบบริการสมาชิกไม่ได้ รหัสไม่ถูกต้อง 7868
384
เข้าระบบไม่ได้เช่นกันค่ะ ชื่อ นางสาวรัตนา สมเมือง เลขสมาชิก 8761 ค่ะ ขอบคุณค่ะ 2018-11-27 23:15:43
กู้ smartcash ได้หลังจากกู้สามัญกี่เดือน หน่อย
248
Admin 2018-11-27 10:53:44
กู้หุ้นตนเอง หักเดือนเท่าไหร่ จำนวนกี่งวดค่ะ บุษบา บุญจวบ
470
Admin 2018-11-27 10:52:59
ใบเสร็จรับเงิน กติกา ไชยสาร
333
2018-11-22 15:48:55
การค้ำเงินกู้ ของสมาชิก 8635
321
Admin 2018-11-21 11:11:09
เข้าดูรายละเอียดเงินกู้ไม่ได้ เข้าระบบบริการสมาชิกไม่ได้ พัชรินทร์ นันชัย
215
2018-11-18 09:39:20
ขอใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก สสธท. 5598
491
2018-11-15 13:17:41
เบอร์โทรสหกรณ์ติดต่อไม่ได้ทุกเบอร์ เปลี่ยนเบอร์ใหม่หรือเปล่าคะ kat
185
2018-11-14 11:23:32
สหกรณ์ทำไมไม่ปล่อยเงินกู้สามัญตามฐานเงินเดือน เอาจำนวนหุ้นมากำหนดวงเงิน เพราะอะไร ชุมชน
947
Admin 2018-11-05 15:21:39
กสธท./สส.ชสอ/สสธท ปี 61ชำระค่างวดเมื่อไหร่ ปทุม
701
Admin 2018-11-01 16:33:40
อยากทราบว่าจะชำระค่ารายปีเมื่อไหร่ คำมูล
180
Admin 2018-11-01 16:33:21
ระบบสมาชิกเข้าไม่ได้คะ นางคำมูล ใสคำน้อย
285
Admin 2018-10-30 14:35:21
ระบบบริการสมาชิกเข้าไม่ได้ ศิริพร
725
2018-10-25 14:59:18
สอบถามรายละเอียด 5598
441
Admin 2018-10-19 15:03:41
กรณีเงินกู้ฉุกเฉินเราสามารถกู้เพิ่มเติ่มได้หรือไม่ครับ หรือต้องรอชำระของเดิมหมดก่อน สมาชิก
482
Admin 2018-10-12 13:40:29
สมาชิกเข้าดูข้อมูลไม่ได้เหรอคะช่วงนี้ หน่วยประสานงานหลักให้เลือกอะไร กรณีอยู่ รพช. su
376
Admin 2018-10-09 12:16:27
ย้ายที่ทำงาน นิภาพร
431
Admin 2018-10-04 13:51:06
ทำงานเป็นพยาบาล รพ.โอเวอร์บุ๊คสมัครสมาชิกได้รึป่าวครับ Nack
814
Admin 2018-09-24 13:27:17
ส่งเอกสารขอทุนการศึกษาได้ตั้งแต่เมื่อใหร่คะ 4012
249
Admin 2018-09-24 08:51:21
มารดาเซ็นเอกสารแทน นางฤทัย นรินทรางกูล ณ อยุธยา
580
Admin 2018-09-14 11:33:47
หลักฐานการขอรับเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร รพ.เชียงแสน
209
Admin 2018-09-13 15:38:00
สอบถามวิธีปริ้นใบเสร็จรับเงิน รพ.พญาเม็งราย
1823
Admin 2018-09-12 10:02:53
สมัครสมาชิกแล้วเข้าสู่ระบบแล้วทำไมเข้าถึงฐานข้อมูลไม่ได้เข้าหลา 8379
364
Admin 2018-09-11 09:38:07
ใบรับเงินที่หักสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย-พะเยา สมาชิกสหกรณ์
885
2018-09-04 15:16:41
เงินรับขวัญทายาทใหม่​ ชฎาภรณ์
431
Admin 2018-08-24 12:34:24
เงินกู้ฉุกเฉินต้องมีผู้ค้ำประกันหรือไม่ กอหญ้า
287
Admin 2018-08-23 13:08:20
สอบถาม แบบขอรับเงินสงเคราะห์ศพบิดา "ผู้มอบอำนาจ" ใครเป็นคนลงนาม 4765
205
Admin 2018-08-21 13:18:53
เข้าระบบบริการสมาชิกไมได้ ลืมpassword ต้องทำอย่างไร จิรภัสสร
188
Admin 2018-08-21 09:19:03
ขออนุญาติแนะนำเครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก สำหรับสหกรณ์ จุฑารัตน์
1055
2018-08-10 15:42:58
บุตรบุญธรรม สมัคร สสทธ.ได้ไหมครับ ผู้สสงสัย
1870
Admin 2018-08-07 13:35:48
การหักค่าหุ้นในกรณีที่สมาชิกกู้เงินเกิน สองล้านบาท หัก 20% ของเงินกู้มากเกินไปครับ สมาชิก
934
Admin 2018-08-01 08:40:26
อยากสอบถาม 1 ทำไมสหกรณ์ต้องหัก ฉ เยอะมากขึ้นกว่าเดิมครับ สาเหตุเพราะอะไร รพ ชุมชน
507
Admin 2018-08-01 08:29:24
สอบถามการเปิดบัญชี สมาชิก
2380
Admin 2018-07-26 08:41:53
สอบถามยอด เงินต้นคงเหลือ 6477
1227
Admin 2018-07-24 08:40:35
เงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร สมาชิก
1248
Admin 2018-07-24 08:31:20
รหัสผ่าน เข้าไม่ได้ ชุติกาญจน์
2670
2018-07-21 07:43:07
อยากให้เพิ่มการซื้อหุ้นแบบไม่จำกัดวงเงินค่ะ 999
2411
2018-07-10 14:14:42
สหกรณ์เปิดทำการวันไหนครับ แม่จัน2
80845
สหกรณ์ 2018-07-08 06:34:36
พกส.สามารถสมัคร สมาชิกได้ไหมค่ะ พิชญ์สินี
81714
Admin 2018-07-08 06:13:53
ใบแจ้งเรียกเก็บเงิน ทต.ห้วยไคร้
80163
Admin 2018-07-08 06:05:10
การจ่ายเงินปันผล วิชัย
79245
ดด 2018-07-08 05:34:58
ถามการเช้าโปรแกรม ยุพิณ อินทะรังษี
192
2018-07-02 16:43:37
กู้ฉฉกับsmart cash 00
205
2018-06-28 11:58:39
เข้าเมนูบริการสมาชิกไม่ได้ คำมูล
155
2018-06-28 09:21:50
เรียนคณะกรรมการพิจารณาการซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นจากที่จำกัดไว้ค่ะ 999
1428
2018-06-26 13:48:36
ลืมรหัสผ่าน ไพริน อินต๊ะมา
231
2018-06-09 14:51:26
อรธิมาหากยื่น smart cash แล้ว...สามารถยื่นฉุกเฉินได้อีกหรือไม่ อรธิมา
273
2018-06-06 20:47:01
สมัครสมาชิกแล้วเข้ารหัสไมได้ 2626
178
2018-05-17 13:50:13
สมัครระบบบริการสมาชิกแล้ว จะเข้าไปสู่ระบบ เข้าไม่ได้ ตรวจสอบทะเบียนสมาชิกหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง จะต้องทำอย่างไปค่ะ ชวัลรัตน์
191
2018-05-17 11:16:08
คียรหัสผ่านไม่ถูกต้องครับ นายธานี สมพวงศ์
186
Admin 2018-05-11 08:54:40
เงินกู้ฉุกเฉิน สมาชิก
266
Admin 2018-05-09 11:59:49
จำรหัสผ่านไม่ได้ค่ะ นางคำมูล ใสคำน้อย
177
2018-05-07 09:26:58
สมัครเข้าระบบบริการสมาชิกไม่ได้ค่ะ นางอรุณีี อาจองค์
226
2018-05-03 10:08:59
สมาชิกเลขที่ 6256 จำ username/password ไม่ได้ค่ะ ทำให้ login ไม่ได้ค่ะ kamon
197
2018-05-02 21:32:37
ทำประกันชีวิท สสทธ ลดหย่อนภาษีได้มั้ย ธิดา
237
2018-04-24 09:25:55
สวัสดิการสงเคราะห์ศพ ลำเนา
209
2018-04-20 11:25:57
จำรหัสผ่านไม่ได่ ให้ติดต่อสหกรณ์ ในกรณีพิมพ์ใบสลิปไม่ได้ จิรัฐนันท์ ปิติพัทธนันท์
195
2018-04-18 17:02:21
การหักเงินค่าหุ้น วิภาพร
531
admin 2018-04-10 10:23:44
ทุนการศึกษา สมาชิก
213
admin 2018-04-10 10:15:19
ส่งแบบฟอร์มเพิ่มเงินฝากออนไลน์ได้หรือเปล่า จารุณี
258
admin 2018-04-10 10:14:35
เข้าหน้าเวประบบบริการสมาชิกไม่ได้ สมาชิก4346
270
admin 2018-04-10 10:08:51
ค้ำประกัน วิจิตร ทิพย์คำ
228
admin 2018-04-10 09:54:23
เงื่อนไขการเป็นสมาชิกสมทบ คุณนุ้ย
241
admin 2018-04-10 09:49:59
สมัคร ระบบบริการสมาชิก ลงข้อมูลครบเงื่อนไข...เข้าไม่ได้เนื่องจากลืมพาสเวิดทำไงครับ เจมส์
195
admin 2018-04-10 09:45:21
สมัครสมาชิกไม่ได้ ธิสรา ผาหลัก
202
Admin 2018-04-03 13:48:03
ตรวจสอบเลขสมาชิกได้จากตรงไหนค่ะ สมาชิก
209
Admin 2018-03-28 11:37:17
เปลี่ยนเเปลงข้อมูลส่วนบุคคล คำนำหน้า ชื่อ หรือชื่อสกุล สมาชิก
214
Admin 2018-03-22 11:58:23
สมัครสมาชิกไม่ได้ สุฑาทิพย์ 7523
273
Admin 2018-03-05 14:00:01
ซื้อที่ดิน บ้าน นา พะเยา
438
2018-03-02 15:44:11
จำนวนผู้ค้ำประกัน มณฑิญา
274
Admin 2018-02-20 14:37:06
จำนวนผู้ค้ำประกัน วิภาพร
253
Admin 2018-02-15 12:42:58
การชำระหนี้เพิ่มจากสหกรณ์หักเงินเดือนไว้ กัลยา
337
Admin 2018-02-12 16:39:54
ผู้กู้เกิน2ล้านสหกรณ์ทำมัยไม่ผ่อนผันให้กู้สมาทแคทเพราะกำหนดเงินเดือนเหลือร้อยละ15ไม่รวมเงินประจำตำแหน่งก็กู้ไม่ได้ข้าราชการบำนาญเหลือเพียง1000บาทอยากให้แก้ไขให้สมาชิกบ้างคะ ภิรมย์
394
2018-02-12 13:42:46
กู้แบบ Smart Card ประมาณเมื่อไหร่จะสามารถยื่นกู้ได้ครับ ฐกฤต ไชยศรี
365
Admin 2018-02-12 10:29:58
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน เบญจวรรณ
335
Admin 2018-01-24 15:15:37
ติดตามรายชื่อตัวแทนฯ รพ.พญาเม็งราย
275
2018-01-05 11:24:09
ทอสอบตั้งกระทู้ Admin
218
2017-11-13 14:33:20
ทดสอบ
225
โอ 2017-11-02 16:01:08