การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ( เมื่อ 5/08/2563 | 548 )