���������������������������������������/���������������������������������������

การประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563
การประชุมคณะกรรมการเงินกู้ วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
การประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2563
การประชุมคณะกรรมการเงินกู้ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563