กระดานสนทนา

งดส่งค่าหุ้น

2085 views | 28/11/2561 15:38:51 โดย พรสวรรค์ วัฒนกรกุล [IP Addrss: 182.52.136.x ]
ไม่ได้เป็นหนี้สหกรณ์ งดส่งค่าหุ้นได้มั้ยคะ


ความคิดเห็นที่ 1 โดย Admin [IP Addrss: 184.22.144.x]
เมื่อ 11/12/2561 08:51:13

ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเรื่องหุ้น พ.ศ. 2561 สมาชิกที่ชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า 120 เดือน และเป็นเงินไม่น้อยกว่า 1 แสนบาท สามารถลดหุ้นได้ แต่ต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนอย่างน้อย 300 บาทต่อไป จนกว่าจะพ้นสภาพการเป็นสมาชิก ยกเว้นสมาชิกที่ไม่มีเงินเดือน ทั้งนี้ต้องไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ฯ
ตอบกระทู้