กระดานสนทนา

สอบถามค้ำประกันเงินกู้

1771 views | 6/12/2561 17:40:28 โดย สุ [IP Addrss: 182.53.234.x ]
กรณีกู้สามัญ ผู้คำ้ประกันต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์อย่างน้อยกี่เดือนถึงจะค้ำได้ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 โดย Admin [IP Addrss: 184.22.144.x]
เมื่อ 11/12/2561 12:31:19

สมาชิกที่ส่งค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน จึงจะมีสิทธิค้ำประกันเงินกู้สหกรณ์ได้
ตอบกระทู้