กระดานสนทนา

ยื่นกู้ฉุกเฉินวันสุดท้ายเมื่อไหร่คับ

1826 views | 25/12/2561 14:08:15 โดย กรกนก [IP Addrss: 223.24.168.x ]
ยื่นกู้ฉุกเฉินวันสุดท้ายเมื่อไหร่คับ

ความคิดเห็นที่ 1 โดย Admin [IP Addrss: 184.22.176.x]
เมื่อ 26/12/2561 10:21:06

สหกรณ์ฯ งอให้เงินกู้แก่สมาชิกทุกประเภทตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. 2561 - 1 ม.ค. 2562 ท่านสามารถกู้เงินได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
ตอบกระทู้