กระดานสนทนา

ข้อมูลไม่ UPdate

1640 views | 25/07/2562 10:39:22 โดย เงินเดือนออกแล้ว บัญชีเงินกู้ไม่มีการเคลื่อนไหว ตรวจสอบยังเป็นข้อมูลเดิมอยู่ ช่วย Update ด้วยคะ [IP Addrss: 119.42.98.x ]


ความคิดเห็นที่ 1 โดย Admin [IP Addrss: 183.88.178.x]
เมื่อ 30/07/2562 10:44:27

สหกรณ์ฯ สามารถให้สมาชิกตรวจสอบข้อมูลเรียกเก็บรายเดือน ประจำเดือนได้ ตั้งแต่วันที 6 ของเดือนถัดไป ครับ/ค่ะ
ตอบกระทู้