กระดานสนทนา

กู้ฉุกเฉิน

1617 views | 15/08/2562 14:38:05 โดย JJK [IP Addrss: 159.192.218.x ]
กรณีกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ไม่ได้ไปยื่นเอง ฝากเอกสารไป และต้องการให้เข้า บช.ธนาคารกรุงไทยด้วยค่ะ ต้องทำอย่างไร

ความคิดเห็นที่ 1 โดย Admin [IP Addrss: 183.88.176.x]
เมื่อ 19/08/2562 14:29:05

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน กรณีไม่ได้ยื่นกู้เองและฝากคำขอกู้ไป มีความประสงค์ให้สหกรณ์ฯ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร "ต้องกรอกข้อความในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน เซ็นต์รับเงินให้เรียบร้อย พร้อมแนบสำเนาคู่ฝากของธนาคารหน้าที่ีมีหมายเลขบัญชี"
ตอบกระทู้