กระดานสนทนา

การสมัครเข้า สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข

1673 views | 21/08/2562 16:21:47 โดย คมน์กิจ [IP Addrss: 118.174.52.x ]
โดยปกติแล้วลูกจ้างหน่วยงาน รพ.สต. สามารถสมัครเข้าใด้แบบไหนครับ


ความคิดเห็นที่ 1 โดย Admin [IP Addrss: 183.88.16.x]
เมื่อ 3/09/2562 13:25:09

บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน สามารถสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้ ประเภทสมาชิกสมทบ
ตอบกระทู้