กระดานสนทนา

กู้หุ้นตัวเอง

2089 views | 11/11/2562 14:54:54 โดย 9841 [IP Addrss: 49.231.15.x ]
อยากสอบถามว่าถ้าต้องการกู้หุ้นตัวเองต้องทำยังไงบ้าง แล้วสามารถกู้ได้เท่าไหร่

ความคิดเห็นที่ 1 โดย Admin [IP Addrss: 183.88.21.x]
เมื่อ 13/11/2562 10:48:20

การกู้เงินสามัญไม่เกินมูลค่าหุ้นของตนเอง (กู้หุ้น) สมาชิกสามารถกู้ได้ภายในจำนวนไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น สมาชิกดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญไม่เกินมูลค่าหุ้นของตนเอง (กู้หุ้น) http://www.cricoop.com/downloads/Loan%2012%200110256220191001123225.pdf สมาชิกดำเนินการกรอกข้อมูล และแนบเอกสาร นำส่งที่สำนักงานสหกรณ์ฯ ในเวลาทำการ 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ และเสาร์ - อาทิตย์
ตอบกระทู้