กระดานสนทนา

ทางสหกรณ์มีแผนจะให้ซื้อหุ้นเพิ่ม(ไม่เกินเพดาน 3 ล้าน) แบบกำหนดระยะเวลาชั่วคราวอีกไหมครับ

1560 views | 22/12/2562 09:59:04 โดย 28823 [IP Addrss: 58.9.34.x ]


ความคิดเห็นที่ 1 โดย Admin [IP Addrss: 183.88.22.x]
เมื่อ 25/12/2562 15:04:22

หากสหกรณ์ฯ ต้องการระดมทุน จะประกาศให้สมาชิกทราบต่อไป ครับ/ค่ะ
ตอบกระทู้