กระดานสนทนา

ฝากออมทรัพย์พิเศษ

1680 views | 13/03/2563 16:43:12 โดย วันวิสาข์ [IP Addrss: 223.24.95.x ]
ฝากออมทรัพย์พิเศษ ดอกเบี้ย 3.0/ปี มีหักภาษีมั้ยคะ

ความคิดเห็นที่ 1 โดย Admin [IP Addrss: 183.88.179.x]
เมื่อ 13/03/2563 17:39:34

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2563 ได้รับการยกเว้นเสียภาษีครับ
ตอบกระทู้