กระดานสนทนา

การค้ำประกันเงินกู้

1525 views | 17/04/2563 15:16:53 โดย เจษฎา [IP Addrss: 49.231.15.x ]
กรณีค้ำประกันกู้ smart cash ผู้ค้ำจำเป็นต้องเป็นสมาชิกฌาปณกิจด้วยหรือไม่ครับ หรือเป็นแค่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เพียงอย่างเดียวก็ได้ 
แล้วผู้ค้ำสามารถค้ำได้ไม่เกินกี่คนในกรณี smart cash

ตอบกระทู้