กระดานสนทนา

จะเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์

1571 views | 21/04/2563 10:01:16 โดย ไกรวุฒิ พุทชาคำ [IP Addrss: 118.172.111.x ]
เนื่องจากผู้รับ 1และ2 ได้เสียชีวิตแล้ว  ส่วน3 ได้หย่ากันแล้ว

ความคิดเห็นที่ 1 โดย Admin [IP Addrss: 183.88.17.x]
เมื่อ 7/05/2563 10:00:04

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดเอกสาร เพื่อเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ ได้ที่ http://www.cricoop.com/downloads/Testament%20Member%200303256320200303091819.pdf แล้วนำส่งที่สหกรณ์ฯ ต่อไปครับ/ค่ะ
ตอบกระทู้