กระดานสนทนา

หาไฟล์ใบรับรองแพทย์ สสธท.(สมทบ)ใน web ไม่พบค่ะ พบแต่ ในรับรองแพทย์ สสธท.ไม่มีคำว่าสมทบ ขอบคุณค่ะ

1536 views | 22/06/2563 16:26:36 โดย นางแสงทวน แก้วจิโน [IP Addrss: 118.172.167.x ]


ความคิดเห็นที่ 1 โดย Admin [IP Addrss: 183.88.21.x]
เมื่อ 9/07/2563 09:47:43

เรียน สมาชิก ใบรับรองแพทย์ของ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสธท.) ใช้ใบรับรองแพทย์ร่วมกันครับ/ค่ะ
ตอบกระทู้