กระดานสนทนา

กรณีที่มีวงเงินกู้เกิน 4 ล้านก่อนที่จะมีหนังสือแจ้งไม่ให้สมาชิกกู้เกินวงเงิน4ล้าน หากมีความจำเป็นสามารถให้สมาชิกกู้ในยอดเดิมได้หรือไม่คะ

687 views | 13/03/2566 15:31:49 โดย สมาชิกสหกรณ์ [IP Addrss: 192.168.2.x ]


ตอบกระทู้