กระดานสนทนา

อยากสอบถาม 1 ทำไมสหกรณ์ต้องหัก ฉ เยอะมากขึ้นกว่าเดิมครับ สาเหตุเพราะอะไร

2022 views | 25/07/2561 22:57:27 โดย รพ ชุมชน [IP Addrss: 61.7.185.x ]


ความคิดเห็นที่ 1 โดย Admin [IP Addrss: 184.22.146.x]
เมื่อ 1/08/2561 08:29:24

สหกรณ์ฯ ต้องถือปฏิบัติตามคำแนะนำของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ เกี่ยวกับการกำหนดงวดชำระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินไม่เกิน 12 งวด
ตอบกระทู้