กระดานสนทนา

สอบถาม แบบขอรับเงินสงเคราะห์ศพบิดา "ผู้มอบอำนาจ" ใครเป็นคนลงนาม

1655 views | 21/08/2561 11:02:15 โดย 4765 [IP Addrss: 183.88.179.x ]
สอบถาม แบบขอรับเงินสงเคราะห์ศพบิดา "ผู้มอบอำนาจ" ใครเป็นคนลงนาม

ความคิดเห็นที่ 1 โดย Admin [IP Addrss: 184.22.160.x]
เมื่อ 21/08/2561 13:18:53

ปัจจุบัน สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการแก้ไขแบบฟอร์มโดยยกเลิกข้อความ "ผู้มอบอำนาจ" แล้ว หากเป็นแบบฟอร์มเดิมที่ยังมีข้อความอยู่ สมาชิกไม่ต้องลงนามในข้อความ "ผู้มอบอำนาจ"
ตอบกระทู้