กระดานสนทนา

เงินกู้ฉุกเฉินต้องมีผู้ค้ำประกันหรือไม่

1798 views | 22/08/2561 11:32:08 โดย กอหญ้า [IP Addrss: 171.4.236.x ]

ความคิดเห็นที่ 1 โดย Admin [IP Addrss: 184.22.160.x]
เมื่อ 23/08/2561 13:08:20

ตามระเบียบสหกรณ์ฯ เงินกู้ฉุกเฉิน ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณสิทธิการส่งคืนและอายุของสมาชิก 1. เป็นสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท 2. ข้าราชการและลูกจ้างประจำ กู้เงินได้จนถึงอายุ 60 ปี 3. ข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำรับบำเหน็จรายเดือน กู้ได้จนถึงอายุ 75 ปี 4. ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 24 งวด 5. มีเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ และเงินประจำตำแหน่งคงเหลือหลังจากหักหนี้แล้วไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท หากสมาชิกมีข้อสงสัยในส่วนงานไหน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 053-712585 ในวันเวลาราชการ
ตอบกระทู้