กระดานสนทนา

มารดาเซ็นเอกสารแทน

2062 views | 13/09/2561 10:14:46 โดย นางฤทัย นรินทรางกูล ณ อยุธยา [IP Addrss: 110.168.74.x ]
การขอรับเงินทุนส่งเสริมการศึกษาสมาชิกบุตรเรียนอยู่ที่กรุงเทพ มารดาอยู่เชียงใหม่จะไปยื่นเอกสารโดยมารดาจะเซ็นชื่อแมนในบัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านแทนได้ไหมค่ะ

ความคิดเห็นที่ 3 โดย Admin [IP Addrss: 184.22.161.x]
เมื่อ 14/09/2561 11:33:47

สมาชิกสามารถยื่นเอกสารเพื่อใช้สิทธิขอรับทุนการศึกษาบุตร ไม่เกินปีการศึกษาปัจจุบัน ตามระเบียบของสหกรณ์ฯ สมาชิกสามารถโทรสอบถามได้ที่โทร. 053-712585
ความคิดเห็นที่ 2 โดย [IP Addrss: 110.168.74.x]
เมื่อ 14/09/2561 11:01:19

หมดเขตการยื่นเอกสารวันไหนนะคะ
ความคิดเห็นที่ 1 โดย Admin [IP Addrss: 184.22.161.x]
เมื่อ 13/09/2561 14:33:20

ให้สมาชิกที่ใช้สิทธิขอรับทุนการศึกษาบุตรเป็นผู้รับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านแทนบุตรได้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรสอบถามได้ที่ โทร 053-712585
ตอบกระทู้