กระดานสนทนา

สหกรณ์ทำไมไม่ปล่อยเงินกู้สามัญตามฐานเงินเดือน เอาจำนวนหุ้นมากำหนดวงเงิน เพราะอะไร

2593 views | 4/11/2561 07:01:15 โดย ชุมชน [IP Addrss: 223.24.167.x ]


ความคิดเห็นที่ 1 โดย Admin [IP Addrss: 184.22.179.x]
เมื่อ 5/11/2561 15:21:39

สหกรณ์ฯ กำหนดวงเงินกู้และเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้สามัญวงเงินกู้ 2,000,100 - 3,000,000 บาท ตามฐานเงินเดือนของสมาชิกและต้องมีทุนเรือนหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ เพื่อลดความเสี่ยงของสหกรณ์ฯ
ตอบกระทู้