กระดานสนทนา

เงินกู้สมาชิก สสธท

1888 views | 7/12/2561 19:31:53 โดย ปัทมา [IP Addrss: 159.192.223.x ]
สอบถามหน่อยค่ะ พอดีเป็นสมาชิกสมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์ของเชียงราย
และเป็นสมาชิกสมทบของ สสทธ สามารถใช้บริการเงินกู้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต หรือใช้บริการเงินกู้โครงการไหนได้บ้างคะ

ความคิดเห็นที่ 1 โดย Admin [IP Addrss: 184.22.144.x]
เมื่อ 11/12/2561 12:53:25

การกู้เงินของสมาชิกสมทบให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นและเงินฝาก
ตอบกระทู้