กระดานสนทนา

ใบแจ้งเรียกเก็บเงิน

81648 views | 14/11/2560 15:53:49 โดย ทต.ห้วยไคร้ [IP Addrss: 61.7.135.x ]
อยากให้สหกรณ์ฯ ส่งใบแจ้งเรียกเก็บเงินของสมาชิก ให้กับทางเทศบาลฯ เป็นประจำทุกเดือนด้วยค่ะ หรือมีลิงค์ไว้ที่หน้า Web ให้ จนท. มา Download เองก็ได้ค่ะ  เพราะทุกวันนี้ใช้ใบโอนเงินเป็นหลักฐานแนบฏีกาเท่านั้น (หรือสหกรณ์ฯ ได้ส่งหนังสือถึงสมาชิกโดยตรงหรือเปล่าคะ)  ขอบคุณค่ะ 

ความคิดเห็นที่ 1 โดย Admin [IP Addrss: 184.22.161.x]
เมื่อ 20/11/2560 08:42:48

หากเป็นเอกสารใบเสร็จรับชำระเงินของสามาชิกที่สังกัดเทศบาลฯ สหกรณ์ฯจะส่งเอกสารให้กับสมาชิกโดยตรง เนื่องจากข้อมูลอาจจะเป็นความลับ ครับ
ตอบกระทู้