กระดานสนทนา

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ผู้ที่ส่งหุ้น เกิน 10 เปอร์เซ็น สหกรณ์จะปรับอย่างไร

1657 views | 23/04/2562 14:12:21 โดย ผ่านโผน อุ่นหน้อย [IP Addrss: 182.53.235.x ]


ความคิดเห็นที่ 1 โดย Admin [IP Addrss: 184.22.160.x]
เมื่อ 29/04/2562 14:50:47

สหกรณ์ฯ จะปรับอัตโนมัติ (สมาชิกไม่ต้องเขียนแบบฟอร์ม)
ตอบกระทู้