กระดานสนทนา

ขอรับสวัสดิการตามระเบียบ

1490 views | 10/12/2562 23:29:51 โดย อรทัย [IP Addrss: 182.52.212.x ]
ย้ายไปตจว.แต่ยังเป็นสมาชิก จะขอรับสวัสดิการที่เกี่ยวข้องยื่นเอกสารทางไปรษณีย์ได้หรือไม่

ความคิดเห็นที่ 1 โดย Admin [IP Addrss: 183.88.20.x]
เมื่อ 12/12/2562 15:53:42

สมาชิกสามารถยื่นเอกสารมาทางไปรษณีย์ได้ ครับ/ค่ะ
ตอบกระทู้