กระดานสนทนา

การเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์

1573 views | 28/04/2563 10:32:37 โดย สมบัติ [IP Addrss: 118.172.235.x ]
การเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ ยกเลิกบุคคลที่บิดา 1 เสียชีวิตแล้ว และเพิ่มบุตรอีกคน

ความคิดเห็นที่ 1 โดย Admin [IP Addrss: 183.88.17.x]
เมื่อ 7/05/2563 10:02:10

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดเอกสาร เพื่อเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ ได้ที่ http://www.cricoop.com/downloads/Testament%20Member%200303256320200303091819.pdf แล้วนำส่งที่สหกรณ์ฯ ต่อไปครับ/ค่ะ
ตอบกระทู้