กระดานสนทนา

การหักเงินค่าหุ้น

2472 views | 2/03/2561 16:06:46 โดย วิภาพร [IP Addrss: 118.172.112.x ]
การหักค่าหุ้นของสหกรณ์ ตั้งแต่เดือน กพ. 61 ปรับเปลี่ยนเป็นหักกี่เปอร์เซ็นกันแน่ค่ะ เพราะว่าในหน่วยงานเดียวกันบางคนโดนหัก 10% บางคนก็หักไม่ถึง 10 % 

ความคิดเห็นที่ 1 โดย admin [IP Addrss: 184.22.160.x]
เมื่อ 10/04/2561 10:23:44

การงดชำระค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ชำระค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า 120 เดือน และเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 100,000 บาท สามารถลดการชำระค่าหุ้นรายเดือนลงก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 300 บาท ยกเว้นสมาชิกที่ไม่มีเงินได้รายเดือน กรณีมีหนี้ต้องชำระค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้รายเดือนค่ะ
ตอบกระทู้