กระดานสนทนา

สวัสดิการขอสนับสนุนรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก(สก.11)

1460 views | 3/07/2564 07:14:06 โดย กันยารัตน์ [IP Addrss: 49.231.15.x ]

ยื่นขอสวัสดิการขอสนับสนุนรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก(สก.11) ตันเดือน มิถุนายน 2564 จะได้รับการพิจารณาได้รับเงินสวัสดการกี่วันหลังยื่นเอกสารคะ 


ความคิดเห็นที่ 1 โดย admin [IP Addrss: 183.88.22.x]
เมื่อ 20/08/2564 14:33:45

สวัสดิการต่างๆ จะต้องนำเข้าคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน ในเดือนถัดไปครับ
ตอบกระทู้