กระดานสนทนา

ถ้าเราเกษียนอายุราชการแล้วและขอลาออกจากสหกรณ์โดยชำระหนี้และปิดบัญชีทั้งหมด การค้ำแระกันเงินกู้บุคคลอื่นๆจะสิ้นสุดด้วยใช่หรือไม่คะ

1435 views | 16/12/2564 11:50:50 โดย สุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล [IP Addrss: 1.47.12.x ]
ลาออกโดยการชำระหนี้และปิดบัญชีหลังเกษียนอายุราชการ จะสิ้นสุดการค้ำประกันบุคคลอื่นในสัญญาเงินกู้ด้วยใช่หรือไม่คะ

ตอบกระทู้