กระดานสนทนา

ผู้ที่ถือหุ้มากกว่า 50 ล้านอกผลิตภัรฑ์ให้ใหม่และกำหนดให้มีหุ้นได้ไม่เกิน 5 ล้าน/คน

1093 views | 2/11/2565 14:53:40 โดย 0222 เพ็ญศรี ปัญจขัน์ [IP Addrss: 110.78.144.x ]

ข้อเสนอแนะนะคะ ผู้ถือหุ้นที่มากกว่า 50 ล้านขึ้นน่าจะออกผลิตภัณฑ์ให้ใหม่ และจะได้ขยายคนที่มีหุ้นไม่เกิน2 ล้านออมเพิ่ม และควรกำหนดให้มีหุ้นได้ไม่เกิน 5 ล้าน/คนน้องๆจะได้มีเงินออมเพิ่ม

ตอบกระทู้