กระดานสนทนา

แบบฟอร์มเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ใช่แบบฟอร์มเดียวกันกับหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์(พินัยกรรม) หรือไม่คะ

260 views | 17/07/2566 11:50:46 โดย นาถสุดา [IP Addrss: 101.109.190.x ]
แบบฟอร์มเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ใช่แบบฟอร์มเดียวกันกับหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์(พินัยกรรม) หรือไม่คะ  ถ้าไม่ใช่แบบฟอร์มเดียวกัน รบกวนขอแบบฟอร์มเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ด้วยค่ะ

ตอบกระทู้