กระดานสนทนา

สวัสดิการสงเคราะห์ศพ

1680 views | 20/04/2561 11:25:57 โดย ลำเนา [IP Addrss: 125.25.93.x ]
สอบถามเรื่อง กรณีมารดาเสียชีวิตเมื่อ วันที่ 7 เมษายน 2560 ยังจะสามารถขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพได้หรือไม่คะ


ตอบกระทู้